Meglerhus om dagens store seismikk-nyhet

Swedbank mener dannelsen av nytt seismikkselskap er negativt for flere børsnoterte selskaper, samt positivt for noen.

Foto: Scanpix Jan-Morten Bjørnbakk
Børs

Torsdag morgen ble det kjent at GC Rieber Shipping har opprettet et joint venture innen oljeservice med Rasmussengruppen; Shearwater Geoservices.Det nye selskapet vil fra starten av bestå av fire moderne seismikkskip.«Shearwaters kjernestrategi vil være å tilby marine geofysiske tjenester av høy kvalitet og utnytte posisjonen til det mest kostnadseffektive selskapet i sektoren», opplyste GC Rieber i en melding. GC Rieber-aksjen stiger 9,2 prosent til 12,5 kroner på nyheten. Swedbank mener dette er positivt for selskaper som leier seismikkskip, men negativt for andre eiere av denne typen fartøy, melder TDN Finans.«Etableringen av Sherwood indikerer et scenario der det ikke lenger er sannsynlig at noen av Rieber-skipene tas ut av markedet», skriver meglerhuset. «Skipsmarkedet vil bli mer fragmentert sammenlignet med et marked uten Dolphin-båtene ... et mer fragmentert marked er positivt for TGS og Spectrum og negativt for skipseiere som PGS, Polarcus, CGG og WesternGeco», er budskapet fra Swedbank.Meglerhuset mener etableringen av en ny seismikkaktør er en faktor som peker i retning av at dette markedet har passert bunnen.

seismikk
gc rieber shipping
shearwater
Nyheter
Børs