Torsdag ble det kjent at den europeiske sentralbanken holder styringsrenten på null. Den marginale innskuddsrenten blir stående på minus 0,40 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent.Samtlige spurte økonomer i en Reuters-undersøkelse ventet at ville holde rentene uendret.- Spekulasjonene i forkant av rentemøtet i ESB i går dreide seg i stor grad om verdipapirkjøpene, såkalt QE. Det nåværende programmet utløper i mars 2017 og de fleste ser for seg at ESB blir nødt til å forlenge programmet siden inflasjonen fortsatt er langt unna målet, skriver Handelsbanken i fredagens morgenrapport.ESB gjorde ingen endringer i dette programmet og Draghi understreket at en forlengelse ikke ble diskutert.- I markedet har ryktene gått om at styret nå har samlet seg rundt en plan for nedtrapping av kjøpene. Dette har ført til en oppgang i statsrenter, men Draghi sa klart at dette heller ikke har vært diskutert, men at en plutselig stopp i kjøpene er lite sannsynlig, slår Handeslbanken fast.Det betyr at når ESB en gang vil avslutte kjøpene, vil det bli gjennom en gradvis nedtrapping.- Komiteene i ESB har satt i gang en vurdering av hvordan verdipapirkjøpene skal håndteres fremover. Dette arbeidet er ikke avsluttet og desember-møtet er nok det mest sannsynlige møtet for en annonsering av en eventuell utvidelse av programmet, avslutter Handelsbanken.