Meglerhus spådde kursfest - så stupte aksjene 56 prosent!

- De burde få tilbake skolepengene fra BI.

Meglerbordet hos DNB Markets. Aksjer Aksjehandel Børs Børskurs Økonomi Foto:

Flere meglerhus var i vår meget positive til LPG-aksjene. I april omtalte vi analysen hvor DNB Markets tok opp sektoren til kjøp, med BW LPG som foretrukket aksje. Her var kursmålet 64 kroner. Også Aurora LPG, Dorian og Avance Gas fikk kjøpsanbefalinger.I snitt ble oppsiden i aksjene anslått til 25 prosent.DNB Markets' analytikere hadde ikke noen tro på at LPG-markedet vil falle sammen og så stigende rater.Også Pareto Securities gikk ut med en kjøpsanbefaling på LPG-sektoren. De kuttet imidlertid kursmålet på BW LPG fra 77 til 70 kroner, Avances fra 112 til 78 kroner, Auroras fra 75 til 51 kroner og Dorians fra 21 til 12 dollar.Spådde kursras Shippingmannen Jon Rossing, ansatt i Sinokor Maritime Co. Ltd. i Seoul i Korea, har stukket frem hodet tidligere.  14. april var han ute igjen: «Undertegnede tipper en nedgang fra sluttkursene i dag på gjennomsnittlig 25 prosent eller mer for Aurora LPG, Dorian, Avance Gas og BW LPG de neste 6 månedene. I motsetning til analytikerteamet til DNB ser jeg ikke en eneste oppgangstrigger for dette segmentet. BW LPG er kanskje det selskapet som får minst juling pga. kontraktsdekningen, men fortsatt nedgang. LPG-rederne skal være sjeleglade om spotskipene får dekket OPEX (drift) mot slutten av 2016», var budskapet hans.Nå er fasiten klar. Rossing tok ikke på langt nær godt nok i, mens det var fullstendig skivebom for DNB Markets.I snitt har kursene på de fire aksjene stupt hele 56 prosent!(Artikkelen fortsetter under tabellen)

Rossing så ingen lys i tunnelen da. Det gjør han heller ikke nå, iallfall ikke de neste årene.- LPG raste så mye at det til og med er flaut for meg, selv om jeg banket meglerne med minst 50 prosent. Jeg tror fortsatt det blir verre før det blir bedre! Hele 2017 og hele 2018 er etter mitt syn ødelagt, sier Rossing til Hegnar.no nå. Han ser rater under godt under breakeven de neste to årene.Når det gjelder Avance Gas, mener han bare snille og naive banker, eventuelt kraftig utvanning, vil berge selskapet.- Jeg lurer fortsatt på hvordan DNB-meglerne kunne si dette i april, eller hvilken agenda de hadde. De burde få tilbake skolepengene fra BI, sier Rossing.- Helgens TV-aksjon burde heller gå til Avance Gas fremfor en organisasjon med tre milliarder kroner på bok! legger han til.DNB Markets innrømmer bomDNB Markets er rådgivere i en pågående transaksjon i Avance og kan derfor ikke kommentere spesifikt på aksjen, men vi har fått deres kommentar til sektoren generelt- Til tross for at vi nedgraderte LPG-aksjene i desember 2015 ble vi overrasket over hvor fort VLGC-spotratene falt igjennom de første månedene av 2016, og også over hvor kraftig kursnedgangen for aksjene var i samme periode. Bakenforliggende vår nedgradering i desember 2015, var forventningen om at det skulle komme en korreksjon i løpet av 2016 - da vi forventet at flåteveksten etterhvert ville bli kraftigere enn etterspørselsveksten etter skip, og videre at VLGC-ratene ville mer enn halvere seg fra første halvår 2016 til andre halvår 2016. Når så ratene falt fra ca. 50.000 dollar dagen til rett over 20.000 dollar dagen, og aksjene hadde falt omtrent 30-50 prosent allerede igjennom første kvartal, mente vi at risk/reward igjen var god og følgelig oppgraderte vi i april, sier shippinganalytiker Petter Haugen i DNB Markets til Hegnar.no.Han sier at oppgraderingen var befestet i at de trodde et nært forestående sesongoppsving var sannsynlig, og viktigere, at det lengre bildet for LPG-markedet ikke var så svart som det de mente markedet priset inn i aksjene på daværende tidspunkt.- Når sesongoppsvinget uteble og ratene i stedet falt ned mot OPEX-nivåer falt også aksjene videre, hvilket selvsagt er beklagelig. Vi forsøker jo så best vi kan å treffe med aksjeanbefalingene våre og når vi ikke gjør det må vi selvsagt være ydmyke nok til å erkjenne det. Når det er sagt, mener vi fremdeles at aksjemarkedet er overdrevent pessimistisk overfor VLGC-rederiene: Vi tror VLGC-rater vil løfte seg fra den siste tidens svært lave nivåer til om lag 20.000 dollar dagen i 2017. Helt overordnet tror vi, som i april, at amerikansk LPG-produksjon vil fortsette å vokse samt at hjemlig forbruk i USA vil avta og begge disse faktorene vil da bidra til å tilgjengeliggjøre mer LPG for eksport fra USA. Sammen med vårt syn om fremdeles god dybde i den globale etterspørselen etter propan gjør dette at vi har, som i april, flest kjøpsanbefalinger på LPG-shippingaksjene. Og dette er til tross for at vi modellerer lavere flåteutnyttelse i 2017 enn i 2016; vi mener spotrater påvirkes av flere faktorer enn kun flåteutnyttelse, og videre at en normalisering av prisingen av propan vil mer enn oppveie for den forventede lavere flåteutnyttelsen, sier Haugen.