Monica Mæland må svare på DNB-spørsmål

Næringsminister Monica Mæland (H) må nok en gang svare Stortinget i den såkalte skatteparadis-saken om DNBs virksomhet i Luxembourg.

Børs

– Statsråden legger helt og fullt til grunn Hjort-rapportens konklusjoner. Vi mener det er all mulig grunn til å stille utvidede kontrollspørsmål om styrets ansvar i denne saken, sier kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Martin Kolberg (Ap) til NTB.Komiteen besluttet tirsdag, mot Høyres og Frps stemmer, å sende et nytt brev med seks spørsmål til næringsministeren. Hvor vidt Mæland mener at DNBs øverste ledelse kan «delegere seg bort fra ansvar», er blant spørsmålene komiteen vil ha svar på.Sentralt står også spørsmålet om rutinene i storbanken har vært gode nok når konsernsjef og konsernstyrene «ikke visste om en virksomhet der det kom flere varsler om at tilbudte tjenester kunne være i strid med etiske retningslinjer.»Advokatfirmaet Hjort konkluderte i september med at DNB brøt sine egne etiske retningslinjer ved at DNB Luxembourg mellom 2006 og 2008 bisto kunder med å etablere selskaper i skatteparadiset Seychellene.Styret i DNB beklaget saken, men slo samtidig fast at rapporten ikke gir grunnlag for å reise spørsmål om konsernsjef Rune Bjerkes stilling. (©NTB)

dnb
monica mæland
Nyheter
Børs