I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning kan vi lese at investeringsdirektør Stig Myrseth kaster ut Kongsberg Automotive til fordel for SR-Bank.- Gjensidige solgte seg ned i SR-Bank på tirsdag noe som førte til en negativ rekyl i kursen. Trolig representerer svakheten en kjøpsmulighet, og aksjen slippes derfor inn i Dovre-porteføljen, skriver Myrseth. Med en pris/bok på 0,7 og forward P/E på 7,3 konkluderer investeringsdirektøren med at SR-Bank er billig. Motposten er faren for oljerelaterte tapsbomber. Akkurat nå går imidlertid oljeprisen i riktig retning drevet av OPEC sin frysavtale. 
Dovre-porteføljen består av følgende aksjer: 
  • Selvaag Bolig
  • Norwegian Finans Holding
  • DnB
  • Storebrand
  • The Scottish Salmon Company
  • SR-Bank