NEL skilter med ny kontrakt

NEL er tildelt en kontrakt av Asko.

Børs

NEL er tildelt en kontrakt av Asko for hydrogenproduksjon og -stasjon i Trondheim, går det frem av en børsmelding.Videre går det frem at anlegget skal gå på solkraft, og at prosjektet er delfinansiert av Enova.Produksjonsanlegget ventes å være i drift høsten 2017 sammen med stasjonen.

energi
Nyheter
Børs