Norske Skog kvittet seg med underskuddet

Norske Skog snudde minus til pluss i 3. kvartal.

Norske Skog melder om et resultat etter skatt på 190 millioner kroner i 3. kvartal 2016, mot minus 874 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,70 kroner, mot minus 4,60 kroner ved samme korsvei i fjor.Live på webcast kl. 8:30 Resultatet før skatt ble 195 millioner kroner, sammenlignet med minus 955 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 114 millioner kroner, mot minus 167 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 2.918 millioner kroner, sammenlignet med 2.779 millioner kroner i 3. kvartal 2015.- Til tross for et år med omfattende refinansiering av konsernet, har forretningsenhetene gjennomført store kostnadsreduksjoner og hatt betydelig progresjon i nye vekstprosjekter. Det pågående grønne skiftet i Norske Skog gjør at nye segmenter vil bli mer fremtredende i årene som kommer. En bedret papirmarkedsbalanse bør gi rom for et betydelig løft i salgsprisene fremover, spesielt etter betydelige kapasitetsstengninger i Europa og Nord-Amerika, kombinert med en utflating i etterspørselen, sier Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt i en kommentar.Her er rapporten og presentasjonen.