Norwegian Property slipper foreløpige tall

Norwegian Property er allerede ute med foreløpige tall for 3. kvartal.

John Fredriksen. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.
Børs

Norwegian Property har sluppet foreløpige tall for 3. kvartal. Selskapet har ordinær resultatfremleggelse for 3. kvartal 21. oktober 2016, som er etter utløp av akseptfristen for det pliktige tilbudet fra John Fredriksens Geveran Trading Co Ltd. For å sikre at relevant informasjon er tilgjengelig, offentliggjøres hovednøkkeltall for 3. kvartal basert på foreløpige regnskaper for 3. kvartal 2016. Viktige resultattall for 3. kvartal 2016:

  • Resultat før skatt utgjorde 260,7 millioner kroner i tredje kvartal 2016, en forbedring fra 76,5 millioner kroner i samme kvartal i 2015.
  • Resultat etter skatt utgjorde 195,7 millioner kroner, mot 71,2 millioner kroner året før
  • Driftsresultat før verdiendringer var på 185,9 millioner kroner i kvartalet, opp fra 170,6 millioner kroner året før.

john fredriksen
norwegian property
Nyheter
Børs