Novo Nordisk raser ned i København

Slår forventningene, men guidingen skuffer kraftig. 

Novo Nordisk, legemiddelselskapet som er Nordens største målt i markedsverdi, stupte på København-børsen fredag morgen etter fremleggelsen av kvartalsresultatet sitt.Selskapet kunne rapportere om en kraftig resultatforbedring på 17 prosent, noe som også var høyere enn forventningene - likevel raste kursen fra start og er i skrivende stund ned 14,6 prosent.Grunnen var skuffende guiding for resten av året. Ifølge Marketwatch, hadde selskapet som mål om å øke driftsresultatet sitt med 10 prosent, men dette er nå blitt nedjustert til fem prosent. Selskapet peker på utfordrende markeder og sterkt prispress i USA som en av hovedårsakene til den nedjusterte resultatguidingen.Siden august har selskapet mistet over en tredjedel av markedsverdien sin, men er fortsatt Nordens største selskap målt i markedsverdi. I skrivende stund er børsverdien av selskapet 572 milliarder norske kroner. Statoil er til sammenligning verdt 444 milliarder danske kroner.Solgte seg ned En som har sluppet unna noe av det kraftige fallet er aksjefondet, Delphi Nordic.Øyvind Fjell, forvalteren av Delphi Nordic, meldte nemlig i månedsrapporten for september at han hadde solgt seg kraftig ned i farmasiselskapet.- I tråd med et svekket fundamentalt bilde og brudd i den stigende trenden, har vi vektet oss klart ned i Novo Nordisk. I skrivende stund utgjør aksjen rundt tre prosent av porteføljen, noe som er seks prosentpoeng lavere enn toppen. Med det signaliserer vi at Novo Nordisk ikke er en «hellig ku» i porteføljen, men understreker samtidig at vi fortsatt er svært positive til selskapets teknologi og eksponering på lengre sikt, het det i rapporten.