Ny runde med Transocean i rettssystemet

Når den sivile skattesaken mellom to Transocean-selskaper og Skatt Vest starter i Borgarting lagmannsretten neste uke, står striden denne gang om kildeskatt.

Discoverer Americas, transocean
Børs

Selskapene kreves for 411 millioner kroner av utbyttet fra norske Transhav AS til det danske holdingselskapet Transocean Holding ApS.Da saken var oppe i Oslo tingrett gjaldt den både spørsmålet om kildeskatt, renter og tilleggsskatt. Tvistesummen var da over en milliard kroner.Etter det har staten trukket anken over spørsmålet om tilleggsskatt på bakgrunn av en senere avgjørelse i Høyesterett i en annen sak. Dermed er det altså bare kildeskatten som er anket og skal behandles.Saken går helt tilbake til 2004 da Skatt Vest varslet endring av ligningen. Advokat Hanne Skaarberg Holen er prosessfullmektig og var medforsvarer i straffesaken mot Transocean som ga full frifinnelse i Borgarting lagmannsrett i september.Staten ble da dømt til å betale 42 millioner kroner i erstatning til to Transocean-selskaper og to skatteadvokater. Dette var likevel langt under erstatningskravene.– Saken her står i særstilling fordi utdelingen som skattlegges i all hovedsak består av innskutt kapital, sier Holen til E24.Den sivile ankesaken starter 11. oktober. Det er berammet over 20 rettsdager fram til 11. november. (©NTB)

transocean
skatt vest
rettssak
Nyheter
Børs