Øystein Tvenge kjøper 98 millioner aksjer

Øystein Tvenge er på ferde i Agasti Holding ASA. Han kjøper storpost og vil reversere tidligere beslutninger om oppløsning og strykning av selskapets aksjer fra Oslo Børs.

Øystein Tvenge. Foto: Finansavisen

Ifølge en børsmelding har Intelco Concept AS, et selskap eiet av Øystein Tvenge med familie, ervervet 98.135.206 aksjer i Agasti Holding ASA (under avvikling) til omforent pris 0,0340 kroner pr aksje, som representerer en eierandel på 33.33 prosent av selskapets utestående aksjer. Det er også totalbeholdningen.Med bakgrunn i ervervet vil Intelco Concept AS be styret i Agasti Holding ASA (under avvikling) om å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling, for behandling av følgende saker:1. Valg av nytt styre 2. Endring av selskapets navn, herunder vedtektsendring 3. Reversering av tidligere beslutninger om oppløsning og strykning av selskapets aksjer fra Oslo Børs.Ovennevnte forslag til generalforsamlingsbeslutninger er første trinn i en mulig prosess hvor Agasti Holding ASA (under avvikling) fremmer forslag om erverv av aksjer i Hiddn Security AS (heretter Hiddn) mot oppgjør i aksjer i Agasti Holding ASA (under avvikling). Dersom Agasti Holding ASA (under avvikling) blir eier av minst 2/3 av aksjene i Hiddn, vil det også bli fremmet forslag om kapitalutvidelser i Agasti Holding ASA (under avvikling) for å finansiere drift og utvikling av den fremtidige virksomheten. Det er i den anledning etablert et garantikonsortium for tegning av aksjer for minst 20 millioner kroner.Hiddn har ifølge meldingen gjort store teknologiske gjennombrudd, ved å få sertifisert og godkjent sine krypteringsløsninger hos ledende nasjonale godkjenningsmyndigheter i Europa og i USA. Hiddn står foran en bred internasjonalisering av sine produkter, og har allerede inngått strategiske allianser og forhandleravtaler med ledende europeiske partnere, heter det.I en separat melding opplyses det at Base Gruppen AS har i solgt 11.149.747 aksjer i Agasti Holding ASA.