Påvist ILA ved Marine Harvest-deleid anlegg

Mattilsynet har påvist ILA i Nordland.

Børs

- Mattilsynet sier det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten "13006 Hestholmen N" i Gildeskål kommune i Nordland fylke, ifølge TDN Finans.Lokaliteten drives av Nova Sea AS.Marine Harvest eier 43,51 prosent av Nova Sea.Mistanken ble varslet 4. oktober og i hele lokaliteten står det 700.000 fisk som nå trolig vil bli slaktet og destruert. Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.NB! Du møter Nova Sea i neste episode av Oppdretterne mandag 17. oktober kl.10 på www.hegnar.no 

ila
nova sea
laks
marine harvest
nordland
gildeskål
mattilsynet
Nyheter
Børs