- Renteøkninger i USA er ikke noe å frykte

Skagen lar seg ikke skremme.

Børs

Skagen Fondene er ute med en blodfersk markedsrapport for 3. kvartal.Forvaltningsselskapets nye investeringsdirektør, Alexandra Morris, vier en del spalteplass til vekstmarkedene og hvilken effekt Federal Reserves og «den lenge annonserte neste renteøkningen» vil få.- Spekulasjonene om hva som vil skje er mange. Noen forventer at dette vil være svært negativt for markedene som helhet, og da spesielt for vekstmarkedene somormalt må tåle motvind fra økende amerikanske renter. Vi mener at amerikanske rentehevinger ikke er noe å frykte, skriver Morris.- Tvert imot er det positivt med en normalisering av rentenivået fordi økonomien går bedre. Det globale rentenivået er, og har vært historisk lavt. Flere land spesielt i Europa, har negative markedsrenter. Vekstmarkedene vil således kunne tåle små og gradvise økninger i amerikanske renter uten at det skal endre på totalbildet for disse landene, fortsetter hun.Tyrkia var unntaketTil tross for at den amerikanske sentralbanken fortsatt er i ventemodus, økte obligasjonsrentene ifølge Morris for de fleste løpetider i utviklede markeder i løpet av 3. kvartal.- Oppgangen kom etter at de fleste av disse landene nådde et nytt bunnivå i dagene etter Brexit-avstemmingen. Renten på amerikanske 10-årige statsobligasjoner steg fra 1,36 til 1,58 prosent. Samtidig steg den tyske «10-åringen» fra minus 0,19 til minus 0,12 i løpet av perioden, fortsetter investeringsdirektøren.Til tross for at Moody's og S&P nedgraderte Tyrkias gjeld til under «investment grade», hadde vekstmarkedsgjeld ifølge Morris generelt sett et godt kvartal.- Det var da også tydelig i avkastningen for våre to rentefond fokusert på statsobligasjoner. Ved hjelp av god obligasjonsplukking leverte Skagen Tellus og Skagen Avkastning en avkastning på henholdsvis minus 3,34 prosent og pluss 0,76 prosent i kvartalet. Til sammenligning leverte referanseindeksene hhv. minus 4,4 prosent og minus 0,64 prosent, skriver hun.

alexandra morris
skagen
federal reserve
rente
vekstmarkedene
Nyheter
Børs