Roboter betaler ut lån!

- I starten på oktober nådde vi en ny milepæl. Da fikk roboten fullmakt og betalte ut sitt første lån, sier banksjef.

På ett år har boliglånsvolumet i BN Bank økt med nær 16 prosent. Dyktige medarbeidere og robothjelp har gjort veksten mulig, melder banken.BN Bank er en av de norske bankene som vokser mest i personmarked. De siste 12 månedene har banken økt utlånet til personkunder med 3,0 milliarder kroner.Lønnsomheten er samtidig veldig god. Per tredje kvartal oppnådde BN Bank-konsernet et resultat på 239 millioner kroner etter skatt, mot 93 millioner kroner i samme periode i fjor. Høyere rentenetto,positive urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter og reduserte kostnader er hovedforklaringene til økningen. Styret i BN Bank vedtok i august 2015 å bygge ned satsingen på finansiering av næringseiendom for å satse tungt i personkunde- og småbedriftsmarkedet.- Rendyrkingen som en bank for personkunder og små bedrifter, har gått veldig bra. Vi har i halvannet år hatt kø av kunder. I sommer passerte personmarked for første gang bedriftsmarked i volum, sier administrerende direktør Gunnar Hovland i BN Bank.Få med deg økonominyhetene med Trygve Hegnar mandag, hvor Hovland er gjestPer 3. kvartal hadde BN Bank lånt ut 22,3 milliarder kroner til personkunder. I hovedsak er dette boliglån. BN Bank har roboter som tar imot, sorterer og behandler lånesøknader, og robothjelpen harvært avgjørende for at banken har klart å vokse så sterkt i personmarked, uten å øke bemanningen, heter det i en melding. - I starten på oktober nådde vi en ny milepæl. Da fikk roboten fullmakt og betalte ut sitt første lån. Vi jobber for å digitalisere så mange rutineoppgaver vi kan slik at våre ansatte kan bruke all tid påkundene og godt kreditthåndverk, sier Hovland.I 3. kvartal 2016 fikk banken et resultat etter skatt på 85 millioner kroner, mot minus 12 millioner kroner året før.Driftsresultatet før skatt ble 113 millioner kroner, sammenlignet med minus 17 millioner kroner i 3. kvartal 2016.Netto renteinntekter beløp seg til 103 millioner kroner, opp fra 97 millioner kroner i fjor.