Røde tall for Siem Shipping

Siem Shipping tapte penger i 3. kvartal.

Eivind Yggeseth

Siem Shipping melder om et resultat etter skatt på minus 1,86 millioner dollar i 3. kvartal 2016, mot minus 2,49 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,21 dollar, mot 0,27 dollar ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 1,86 millioner dollar, sammenlignet med 2,49 millioner dollar året før.Driftsresultatet ble minus 0,48 millioner dollar, mot 3,22 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 41,53 millioner dollar, sammenlignet med 49,30 millioner dollar i 3. kvartal 2015.For knappe to uker siden ble det kjent at aksjene i Siem Shipping strykes fra Oslo Børs . Siste noteringsdag vil være 13.desember.  Her er rapporten.