Skagen kastet kortene i Frontline

Skagen Fondene venter ytterligere press på tankratene.

Børs

Frontline ble solgt ut av Skagen Vekst porteføljen i løpet av 3. kvartal, skriver Skagen Fondene i sin ferske porteføljerapport.«Vi valgte å forlate vår eneste eksponering mot tankmarkedet da rateutviklingen fortsatte i negativ retning, samtidig som flåteveksten fortsetter opp», heter det.Mot slutten av kvartalet kom også meldingen om at OPEC foreslår (for første gang på åtte år) å kutte oljeproduksjonen med 740.000 tønner pr dag.«Hvis dette får gjennomslag (og vedvarer) vil det gi redusert etterspørsel av tankskip, kanskje så mye som bortfall av 20 skip. Dette vil helt klart sette ytterligere press på ratene fremover», heter det.

frontline
skagen fondene
Nyheter
Børs