Lerøy Seafood Group la 16. september innpå 36,50 kroner per aksje.Tilbudsperioden ble avsluttet 17. oktober kl. 18.00.På det tidspunktet hadde Lerøy mottatt aksepter for totalt 23.350.627 Havfisk-aksjer, tilsvarende 27,59 prosent av selskapet.Sammen med de 57.692.157 Havfisk-aksjene som Lerøy eide før tilbudsperioden startet, har selskapet nå en beholdning på 81.042.784 aksjer, tilsvarende 95,74 prosent av Havfisk.Opptellingen er ifølge meldingen ikke endelig, ettersom registrering og godkjennelse av aksepter gjennom VPS ikke er blitt fullstendig gjennomført grunnet praktiske hensyn. Det endelige resultatet vil bli publisert så raskt som mulig etter at resultatet er klart. Lerøy vil som et resultat av tilbudet eie mer enn 90 prosent av aksjekapitalen og stemmerettighetene i Havfisk, og vil ifølge meldingen derfor initiere en tvangsinnløsning av alle gjenværende aksjonærer til samme pris som tilbudsprisen.Oppgjørsdato for aksjonærer som har akseptert tilbudet vil være senest 31. oktober 2016.