Spår kursras for DNB

Credit Suisse tror DNB skal rase, men ikke så mye som tidligere estimert.

Børs

Credit Suisse har ifølge TDN Finans oppjustert kursmålet på DNB-aksjen fra 83 til 89 kroner, mens «underperform»-anbefalingen fastholdes. Estimatet for DNBs resultat pr aksje for 2016 kuttes med én prosent, mens 2017-estimatet oppjusteres med fire prosent.Kursmålet oppjusteres som følge av estimatendringene.Det er lavere risiko for at Norges Bank kutter styringsrenten, mener meglergiganten. Det vil være positivt for DNB.DNB handles fredag for 112 kroner, opp 2,2 prosent. Det er dermed 21 prosent ned til kursmålet.       På den andre siden viser meglerhuset til at DNB må bedre kapitalsituasjon for å nå målet om en ren kjernekapitaldekning på rundt 15,5 prosent, som skal nås i 2017.       I tillegg viser analytikerne til tapsrisiko knyttet til DNBs oljerelaterte utlån.     

dnb
credit suisse
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse