SpareBank 1 SMN melder om et resultat etter skatt på 414 millioner kroner i 3. kvartal 2016, mot 248 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per egenkapitalbevis ble 2,04 kroner, mot 1,23 kroner ved samme korsvei i fjor. Resultatet før skatt ble 500 millioner kroner, sammenlignet med 309 millioner kroner i fjor.Resultat før tap ble 630 millioner kroner, mot 364 millioner kroner året før.Netto renteinntekter beløp seg til 449 millioner kroner, sammenlignet med 466 millioner kroner i 3. kvartal 2015.- Utfordringene innen olje og offshore er fortsatt betydelige, men vi ser ikke tegn på at dette smitter over på andre sektorer i vår region. Resultatutviklingen er rebust og vi opprettholder vurderingene vi tidligere har gjort av tapsavsetninger, sier konsernsjef Finn Haugan i en kommentar.Her erog .