Sparebank henter penger

Helgeland Sparebank planlegger en emisjon mot eksisterende eiere og utvalgte nye investorer, melder banken mandag ifølge TDN Finans.

Formålet skal være å øke bankens egenkapital med henblikk på bankens muligheter for lønnsom vekst de kommende 12-18 måneder, heter det i meldingen som er gjengitt av TDN Finans.Tegniskursen og emisjonsbeløpet vil bli avgjort av styret på bakgrunn av en bokbyggingsprosess som ventes å være avsluttet innen klokken 22 i kveld.Det planlegges også en etterfølgende reparasjonsemisjon.Arctic Securities og Norne Securities er hyret inn som tilretteleggere for både den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen.