Statoil-ansatte bekymret etter brann og lekkasjer på plattformer

Fagforbundet SAFE sier det er en økende bekymring for sikkerheten blant ansatte i olje- og gassbransjen. I helgen ble én Statoil-plattform rammet av brann, mens det oppsto gasslekkasje på to andre.

Statfjord A-plattformen. Foto: Harald Pettersen/Statoil ASA.
Børs
Søndag morgen måtte ansatte på Statoils Statfjord A-plattform evakueres etter at det oppsto brann i en pumpe i et utstyrsskaft. Lørdag måtte selskapet flytte rundt 20 av sine ansatte på boreriggen Songa Endurance på Trollfeltet etter en gasslekkasje. Og søndag ettermiddag oppsto det enda en gasslekkasje, denne gangen på Gullfaks A-plattformen. 210 personer var om bord da alarmen gikk, og alle som ikke har spesielle oppgaver knyttet til kriseberedskapen, mønstret i livbåtene, skriver.BekymretSAFE, som organiserer ansatte i energisektoren, er bekymret for sikkerheten.– Det er for tidlig å være konkret om disse hendelsene, men vi har en stigende bekymring for sikkerhetsnivået, spesielt når det spares og kuttes overalt, sier leder Hilde-Marit Rysst til bransjenettstedet .Petroleumstilsynet vurderer nå å granske hendelsene.– Om vi skal iverksette gransking, vil vi ta stilling til mandag. Mandag morgen vil relevante fagmiljøer samle seg for å vurdere hendelsene og vår videre oppfølging av dem, opplyser Inger Anda, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet til NTB.«Papirfolk på land»– Vedlikeholdsarbeid kuttes og intervallene for vedlikehold økes. Dette gjøres mye av «papirfolk» på land, uten at de som er på arbeidsplassene er involvert. Det er også en kjensgjerning at med så mye endringer og kutt som foretas i vår bransje nå, er det mange som har mange tanker i hodet, sier Hilde-Marit Rysst.– RNNP-tallene (tall for risikonivå i petroleumsvirksomhet, red.anm.) viser en negativ tendens, men jeg er usikker på hvor mye operatørene og arbeidsgivere generelt har tatt det innover seg. Varsku er gitt av mange, både ansatte og myndigheter, sier Rysst videre.– Skal være trygtMediekontakt Ola Anders Skauby i Statoil sier i en kommentar at sikkerhet er grunnleggende for all virksomhet Statoil bedriver.– Det skal være trygt å være på jobb for Statoil. Målet med effektiviserings- og forbedringsarbeidet vi gjør, er å styrke og forbedre sikkerheten ytterligere og drive mer effektivt, sier han til NTB.– Når det gjelder de to hendelsene, så er det snakk om to isolerte hendelser som vi nå vil gjennomgå for å finne både de direkte og de eventuelt bakenforliggende årsakene. Vi har nå ikke noe grunnlag for å spekulere på hvordan de oppsto, sa han før den siste gasslekkasjen oppsto søndag.EvakuertBrannen på Statfjord A-plattformen søndag ble varslet klokken 8.20. Den ble erklært under kontroll og slukket i 11-tiden.Det var 67 personer om bord da brannen startet. Ingen kom til skade. 20 personer ble flyttet til Statfjord B-plattformen med SAR-helikopter, mens de resterende som ikke hadde beredskapsoppgaver, ble mønstret i livbåtene. Årsaken til brannen er ikke kjent.Gassalarmen søndag gikk klokken 15.19 da to gassdetektorer ble utløst i forbindelse med arbeid på et brønnhode i et såkalt ventiltre om bord. 210 personer var om bord da alarmen gikk, og alle som ikke har spesielle oppgaver knyttet til kriseberedskapen, mønstret i livbåtene. (©NTB)