Ifølge en flaggemelding har Camox Master Fund solgt 436.951 aksjer i Nordic Semiconductor. Ny beholdning er 8.157.731 aksjer, noe som tilsvarer 4,99 prosent.