Subsea 7 sikret milliardkontrakt

Subsea 7 får milliardkontrakt utenfor Egypt.

Subsea 7 S.A. er tildelt en betydelig (substantial) kontrakt utenfor Egypt. Verdien på kontrakten er ikke oppgitt, men det opplyses at når en kontrakt er «substantial», er den på mellom 150 og 300 millioner dollar, noe som tilsvarer mellom 1,22 og 2,44 milliarder dollar.Pharaonic Petroleum Company er oppdragsgiver for oppdraget på vanndybder på over 900 meter i Atoll--feltet.Selve offshore-jobben vil finne sted i andre halvdel av 2017 og de første månedene av 2018.Seven Borealis, Seven Eagle og Seven Arctic skal brukes til oppdraget.