Tankratene faller

Reuters rapporterer om fem stortankslutninger fra Gulfen mandag, dog med rater som faller fra forrige uke.Tre av VLCC'ene går til østen med 270 000 tonn råolje. Destinasjonene er henholdsvis Kina, Thailand og Taiwan.Ratene til Thailand og Taiwan ligger på rundt 35 000 dollar per dag, altså noe lavere enn forrige uke da de lå på mellom 42 000 og 46 000 dollar per dag. For skipet til Kina er raten uvisst.De to siste skipene går til India med rate som ligger et sted mellom 40 og 70 000 dollar per dag avhengig av hvor i India skipene skal til, og hvor i Gulfen skipene går fra. Lasting skjer mellom 5. og 13. november, melder befraktningsmeglere ifølge Reuters.