Telenor Group sitt datterselskap i Malaysia, Digi, har i dag rapportert resultatet for tredje kvartal 2016. Driftsresultatet ble 1.234 millioner kroner, mot 1.162 millioner kroner året før, viser Telenors konsoliderte tall.EBITDA utgjorde 1.592 millioner kroner, ned fra 1.507 millioner kroner året før.Driftsinntektene var på 3.324 millioner kroner, mot 3.390 millioner kroner i fjor.Antall abonnement falt med 98.000 til 12,249 millioner i løpet av kvartalet.