"The great coal reminder"

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, drar paralleller til kullmarkedet i sin seneste oppdatering om oljemarkedet.

Kullprisen har nemlig beveget seg langt forbi et nivå «ingen trodde var mulig» for seks måneder siden, og Schieldrop mener det er en viktig påminnelse om hvordan råvaremarkedene fungerer.I oppdateringen med tittelen, "The great coal reminder", viser han til hvordan ingen for to år siden trodde at oljeprisene skulle ned i 27 dollar fatet.- Hvis du nevnte 80 dollar per fat var du en tulling, skriver han.Videre påpeker han at det for tiden er vanskelig å tro at oljeprisen skal opp til det nivået igjen, selv om det har kommet til et punkt hvor det faktisk diskuteres i markedet.For øyeblikket mener Schieldrop at markedet holdes oppe av mulighetene for at OPEC går i front for en produksjonsfrys på møtet i slutten av november, fordi det fortsatt er mer enn nok olje i det fysiske oljemarkedet.Til tross for at markedet er mer enn godt nok forsynt med olje for øyeblikket og at flere faktorer skaper uro om tilbudet, mener han trenden er at det går mot en innstramming av markedsbalansen.- Ja, det er fortsatt en bekymring om at det finnes uutnyttet produksjonskapasitet i Libya og Nigeria, skriver han og fastslår samtidig at den russiske produksjonen øker og at skiferprodusentene i USA responderer på de økte prisene.Likevel mener Schieldrop at prisene på et eller annet tidspunkt kommer til å gå opp.-Poenget fra kullmarkedet er at fra det øyeblikket det fysiske markedet strammet seg til, så gikk både spot-prisen og hele forward-kurven opp.I oppdateringen skriver han at det vil skje på et eller annet tidspunkt, men kan ikke stadfeste når. -Det er ikke sånn at vi kommer til svømme rundt i overskuddsolje for evig, avslutter han.