To kjøpsanbefalinger - en salgsanbefaling

Børs

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Norway Royal Salmon og Next Biometrics mens Olav Thon Eiendomk får en salgsanbefaling.- Norway Royal Salmon ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt og videre positiv utvikling indikeres. Etter en oppgang på 2,42 prosent på mandag har kursen brutt opp gjennom tidligere motstand ved 143 kroner og utløst et kjøpssignal. Bruddet indikerer at selgerne som tidligere har ligget ved dette nivået har fått solgt unna sine posisjoner, mens det fortsatt er et kjøpspress i aksjen. Positiv volumbalanse styrker trendutviklingen og indikerer en overvekt av optimister blant investorene. Det ligger ingen signifikant motstand over dagens nivå, mens ved en reaksjon tilbake ligger det støtte ved tidligere motstand rundt 143 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Next Biometrics Group har siden midten av juni vist en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal og videre oppgang indikeres. Kursen har reagert opp etter å ha testet støttenivået ved 160 kroner. Det gir en indikasjon om at det ligger et overskudd av positive investorer rundt dette nivået som anser dagens kurs som attraktiv for aksjen. Det ligger ingen synlig motstand over dagens nivå på mellomlang sikt. Skulle derimot aksjen reagere ned, vil etablerte kurser under støttenivået være et svakhetstegn. Positiv volumbalanse indikerer en høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang. Dette er et sunnhetstegn og styrker de øvrige tekniske signalene. Innsidevurderingen er negativ etter at flere nøkkelpersoner har solgt aksjer det siste året, men dette er ikke nok til å vekte vurderingen ned fra en ren kjøpsanbefaling. Aksjen er svært volatil med en gjennomsnittlig prisendring per måned på over 40 prosent. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Olav Thon Eiendom ligger i en stigende trend på mellomlang sikt, men har de siste dagene brutt ned gjennom støttelinjen i en dobbel-topp-formasjon og utløst et salgssignal. Signaler fra dobbel-topp-formasjoner indikerer at pessimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en fallende trend. Ved videre nedgang ligger det støtte under dagens nivå ved 158 kroner på kort sikt og 152 kroner på mellomlang sikt. Etablerte brudd under disse nivåene vil utløse nye negative signaler. Ved eventuelle reaksjoner opp, vil etablerte nivåer over støttelinjen til formasjonen være nøytraliserende for salgssignalet. Negativ volumutvikling styrker salgssignalet og indikerer aktive selgere og passive kjøpere blant investorene. Innsidevurderingen er svakt positiv. Vurdering: Svak salgskandidat, avslutter Investtech.

investtech
norway royal salmon
next biometrics
olav thon eiendomsselskap
børs
Nyheter
Børs