I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Europris og Nel mens DNO får en salgsanbefaling.- Europris ASA har vist en positiv utvikling etter at aksjen utløste et kjøpssignal fra en rektangelformasjon i slutten av september. På mandag brøt aksjen opp gjennom tidligere motstand ved 41,60 kroner og utløste et nytt kjøpssignal. Det indikerer at selgerne som lå ved dette nivået er borte, mens det fortsatt er et kjøpspress i aksjen. Det ligger ingen motstand over dagens nivå, mens ved reaksjoner tilbake har aksjen dannet støtte ved den brutte motstanden. Kursen har dessuten innledet en stigende trend, noe som indikerer økt optimisme og økt kjøpsvilje blant investorene. Innsidevurderingen er svakt negativ etter et innsidesalg i midten av august. Selskapet presenterer kvartalsresultater for 3. kvartal 3. november. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Nel ASA ligger i en stigende trendkanal og videre positiv utvikling indikeres. Kursen har dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Bryter derimot kursen ned gjennom gulvet, vil dette være et svakhetstegn og indikere en flatere utvikling fremover. Det ligger motstand over dagens nivå ved 2,86 kroner. Et eventuelt brudd opp gjennom motstanden vil styrke vurderingen og utløse et kjøpssignal. Positiv innsideanalyse indikerer at nøkkelpersoner med god kjennskap til selskapet viser optimisme og tro på en videre oppgang i aksjekursen. Aksjen er svært volatil med en gjennomsnittlig prisendring per måned på nesten 40 prosent. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver Investtech.- DNO ASA ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Fallende trender indikerer at selskapet er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Kursen har dessuten reagert ned etter å ha testet motstandsnivået ved 8,40 kroner. Dette indikerer et overskudd av selgere som presser prisen ned. Ved videre nedgang ligger det støtte under dagens nivå ved 7,00 kroner på mellomlang sikt. Det er ikke meldt om handelsaktivitet blant nøkkelpersoner så langt i år. Innsidevurderingen er dermed nøytral. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.