Avocet Mining opplyser at en namsmann tok beslag i en gullforsendelse på rundt 1.400 unser fredag 7. oktober, skriver TDN Finans.Namsmannen opptrer ifølge en melding på vegne av tidligere arbeidere ved Société des Mines de Bélahouro (SMB), eier av Inata-gullgruven, som hadde blitt permittert som følge av ulovlig streik i desember 2014.
Utestående fordelerAlternativ finansiering
Det rettslige grunnlaget for beslaget var, ifølge representanter for de tidligere ansatte, en rekke utestående fordeler som ikke er betalt, skriver nyhetsbyrået.Det skal være en høring i saken mandag, og etter høring ventes det en beslutning i løpet av én til to uker.SMB har sagt til sine arbeidere og regjeringen at hvis denne saken ikke løses raskt, vil de måtte vurdere en midlertidig driftsstans. Dette vil påvirke produksjonen, og det vil ikke bli gjennomført utbetalinger til leverandører og arbeidere før saken er løst, skriver TDN Finans.Dersom opphøret fortsetter i en lengre periode, kan det bety at gruven ikke kan startes på nytt uten betydelig investering.Hvis SMB ikke er i stand til å finansiere hovedkontoret og konsernkostnader før mottak av utbetalinger i forbindelse med salget av Tri-K til Managem, som er ventet å finne sted innen utgangen av år, vil Avocet Mining ha behov for å finne alternative finansieringskilder, som ventes å være på rundt 1-200.000 dollar pr måned, opplyses det, ifølge nyhetsbyrået.