Tror forsikring blir billigere

Knut Erlend Vik i PA Consulting tror prisene på skadeforsikring kan falle. Men først må de store aktørene bli utfordret nok.

Børs

Forsikringsbransjen har rekordhøy inntjening. Knut Erlend Vik i PA Consulting tror det vil gi priskutt, skriver Dagens Næringsliv.- Denne oppgangsperioden har holdt på uvanlig lenge, sier Vik, som i 15 år har fulgt forsikringsbransjen både hjemme og i utlandet.Siden finanskrisen for åtte år siden har de store selskapene ifølge avisen gradvis økt forsikringsprisene, mens kostnadsnivået i bransjen har falt kraftig. De tre store aktørene i Norge – Gjensidige, If og Tryg – beholder mer selv, og selskapenes egenkapitalavkastning har i år passert 20 prosent.- Det er et godt spørsmål hvorfor få aktører har utfordret prisnivået. Antagelig må det bli ledet an av utfordrere og jeg tror høy lønnsomhet etter hvert vil komme kundene til gode i form av billigere forsikringer, sier Vik.Trygs konsernsjef Morten Hübbe kan ikke love billigere forsikringer. Han vil vinne kunder på en annen måte, og åpner for store oppkjøp blant annet i Norge.Av hver hundrelapp i forsikringspremie betalt av norske kunder, sitter Tryg igjen med 22 kroner når alle utgifter til administrasjon og skader er betalt.- I Norden har vi sett en stabil prisutvikling på forsikringer de senere årene. Så lenge det er en generell prisstigning i samfunnet, så tror jeg det er klokt å øke prisene i takt med det, sier Hübbe til DN.

forsikring
knut erlend vik
pa consulting
tryg
morten hübbe
gjensidige
if
Nyheter
Børs