Utsetter levering til 2019

Havyard melder nok en gang om leveringsutsettelse av et plattform forsyningsskip.

Havyard

2. desember i fjor meldte Havyard Ship Technology AS at de hadde inngått en avtale med bestilleren av bygg 126, et Havyard 833 WE plattform forsyningsskip, om utsettelse av leveringen av skipet fra mars 2016 til juni 2017.Nå utsettes levering til april 2019, opplyses det i en melding.Kunden har ifølge meldingen jobbet med flere prosjekt for langtidsbeskjeftigelse av skipet, noe som er en forutsetning for å skaffe langtidsfinansiering i dagens marked.Dette har de imidlertid foreløpig ikke lykkes med, og partene har derfor avtalt innbetaling av en ytterligere forskuddstermin, som vilkår for å utsette leveringen av skipet til 2019. Betalingsfristen er satt til tidlig i januar 2017. "En utsettelsen av leveringstiden til 2019 vil føre til lavere kapasitetsutnyttelse ved Havyard sitt verft i 2016/ 2017, samt utsettelse av fortjeneste fra prosjektet", heter det.Les hele meldingen her.