Pareto Bank skriver i en oppdatering torsdag at de allerede har en mer restriktiv kredittpolicy innen shipping og offshore og legger også denne til grunn fremover, ifølge TDN Finans.Samlede utlån innen shipping og offshore er redusert med 196 millioner kroner siden årsskiftet, heter det.Selskapet skriver at usikkerheten knyttet til norsk og internasjonal økonomi er fortsatt høy.- De negative effektene av oljeprisfallet er store for den norske offshore-næringen, mens deler av shipping-næringen er rammet av blant annet lav etterspørsel fra Kina. Dette vil kunne ha en negativ påvirkning på bankens markedsområder fremover, Banken følger derfor utviklingen i disse markedene tett, heter det.Revidert kapitalplan er under utarbeidelse etter at forslag om opptak av ansvarlig lån og innfrielse og opptak av nytt fondsobligasjonslån ikke fikk det nødvendige 2/3 flertall på ekstraordinær generalforsamling avholdt 10. oktober 2016.- Banken har i denne prosessen en konstruktiv og god dialog med aksjonærene, som ønsker å bidra til bankens videre vekst og utvikling, heter det.Pareto Bank skriver ellers at de har en sterk inntjening og opplever høy aktivitet innen finansiering av boligutviklingsprosjekter for øyeblikket.