Aker har hatt en TRS-avtaler på 18.687.620 underliggende aksjer i American Shipping Company, som tilsvarer 30,83 prosent av aksjekapitalen i selskapet.Torsdag opplyses det at Aker, gjennom heleide Aker Capital II AS, har terminert avtalen.Samtidig er det inngått to nye TRS-avtaler med Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) og DNB Bank ASA med finansiell eksponering på henholdsvis 9.182.520 og 9.505.100 underliggende aksjer.Utløpsdato for avtalene er satt til 1. desember 2017. Swap-prisen er satt til 24,5841 og 24,6133 kroner per aksje.I tillegg til de to swap-avtalene eier Aker 11.557.022 aksjer i AMSC, noe som tilsvarer 19,07 prosent av selskapet.