I onsdagens rapport trekker Investtech frem to aksjer som kan stige i verdi. - AF Gruppen brøt den langsiktige, stigende trendkanalen i forrige måned, men det er etablert god støtte ned mot 144 kroner som reduserer nedsiden. Trendbruddet indikerer en svakere optimisme blant investorene. I første omgang forventes fortsatt oppgang, men med en svakere stigningstakt. Dagens nivå nær støtten bør gi en reaksjon opp, og kan være en god kjøpsanledning. Det ligger motstand ved 164 kroner. Aksjen er negativ på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Veidekke ligger i en langsiktig, stigende trend. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Videre oppgang innenfor trenden indikeres. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca. 124 kroner på økende volum. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang. Positiv volumbalanse gir et bra momentum som styrker aksjen på kort sikt. Det er lite motstand over dagens nivå. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.