Fredag 11. november er det syv nye aksjer i Norden Topp 10.Dermed består listen fra Investtech av fire svenske, to norske, en dansk og tre finske aksjer.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra sine tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.
1.   Metsa Board Corporation(METSB.HEX) - 10. nov 2016. Siste sluttkurs: 5.71 (0.29)2.   Precise Biometrics(PREC.ST) - 10. nov 2016. Siste sluttkurs: 4.06 (-0.1)3.   Kitron(KIT.OL) - 10. nov 2016. Siste sluttkurs: 5.79 (0.24)4.   Konecranes Oyj(KCR1V.HEX) - 10. nov 2016. Siste sluttkurs: 32.2 (0.82)5.   Genmab(GEN.CO) - 10. nov 2016. Siste sluttkurs: 1211 (-15)6.   Wärtsilä Oyj Abp(WRT1V.HEX) - 10. nov 2016. Siste sluttkurs: 41.4 (1)7.   SSAB A(SSABA.ST) - 10. nov 2016. Siste sluttkurs: 31.65 (0.8)8.   Boliden(BOL.ST) - 10. nov 2016. Siste sluttkurs: 229.8 (11)9.   Statoil(STL.OL) - 10. nov 2016. Siste sluttkurs: 139.7 (3.4)10.   MTG B(MTGB.ST) - 10. nov 2016. Siste sluttkurs: 236.5 (3.4)
Metsa Board Corporation viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen.  Aksjen har også brutt en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Etablert brudd på halslinjen ved ca 5.47 euro vil signalisere videre oppgang til 7.40 euro eller mer. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 5.57 euro og motstanden ved ca 5.90 euro og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Precise Biometrics ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen tester støtten ved ca 4.00 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 4.00 kroner vil utløse et salgssignal. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Kitron ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har imidlertid en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 5.45 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Konecranes Oyj har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 24.95 euro. Videre oppgang til 36.53 euro eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 31.00 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 31.00 euro ved reaksjoner tilbake. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Genmab ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 1132 kroner. Videre oppgang til 1345 kroner eller mer er signalisert. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 1150 kroner og motstanden ved ca 1240 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Wärtsilä Oyj Abp viser ingen klar trend. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 39.15 euro. Videre oppgang til 45.69 euro eller mer er signalisert. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 41.30 euro. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. SSAB A ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 24.27 kroner. Videre oppgang til 49.54 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 28.30 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Boliden ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 180 kroner. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Statoil viser ingen klar trend. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 138 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. MTG B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, og signaliserer med dette enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for kortsiktige korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 218 kroner og motstand på 245 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har støtte ved ca 227 kroner og motstand ved ca 246 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.