Bionor Pharma åpner bøkene

Bionor Pharma henter en kvart milliard i to omganger.

Bionor Pharma, som opprinnelig var et legemiddelselskap, inngikk mandag en avtale om å kjøpe hele eiendomsselskapet Solon Eiendom for rundt én milliard kroner.Kjøpet vil bli finansiert ved å utstede nær 6,7 milliarder aksjer i Bionor Pharma til aksjonærene i Solon Eiendom.Første emisjonVed stengetid onsdag åpnet Bionor Pharma bøkene for den rettede emisjonen knyttet til oppkjøpet. Bøkene lukkes senest i morgen klokken 08:00.Emisjonen er på én milliard aksjer til 0,15 kroner stykket, slik at bruttoprovenyet blir 150 millioner kroner.Nettoprovenyet vil bli brukt til å kjøpe en minoritetsandel eid av Edvin Austbø (som er en indirekte aksjonær i Solon Eiendom), et eiendomsprosjekt i Ski i Akershus, kjøp av tomter for fremtidige prosjekter, samt generelle selskapsformål.Voldberg selgerSom en del av emisjonen vil Solon Eiendoms største aksjonærer selge én milliard aksjer til 0,15 kroner stykket.Det dreier seg om Dukat AS og Solon AS (begge eid av Tore Aksel Voldberg), som selger hhv. 333.333.333 og 333.333.334 aksjer, mens MRD Holding AS (eid av Simen Thorsen) selger 333.333,333 aksjerEn andre emisjonNår dette er fullført, vil Bionor iverksette en andre emisjon mot eksisterende aksjonærer som ikke deltok i den rettede emisjonen. Denne vil være på 666.666.666 aksjer til 0,15 kroner stykket, og medfører altså et bruttoproveny på totalt 100 millioner kroner.Begge emisjonene er allerede garantert av en gruppe norske og internasjonale institusjonelle investorer, samt eksisterende Bionor-aksjonærer, inklusive styremedlem Øystein Stray Spetalen og styreleder Einar J. Greve.Hele meldingen her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også