Børspause i Havila Shipping

Børsen stanser handelen.

Havila Phoenix. Foto: Havila Shipping.
Børs

Børsen har pauset handelen i Havila Shipping i påvente av en melding fra selskapet.Aksjen var opp 14,6 prosent til 1,10 kroner da handelen ble stanset.Handelen i aksjen ble pauset også i går, da resultatene fra HAVI 08-obligasjonseiermøtet skulle legges frem.Det kriserammede supplyrederiet varslet da at restruktureringsforslaget, slik det ble fremlagt i innkallingen 9. november, ikke fikk tilstrekkelig tilslutning.- Utsteder viderefører en tett dialog med banker og sikrede og usikrede obligasjonseiere, med den hensikt å kunne fremlegge et revidert forslag innen kort tid, skrev selskapet.

havila
restrukturering
Nyheter
Børs