Songa leverte meget sterke tall dette kvartalet også, fastslår investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet i en oppdatering.Forrige kvartal leverte selskapet en EBITDA på 127 millioner dollar,, men da hadde de mye ekstraordinære nedskrivninger.«Media blåste dette opp som svake tall, men jeg mente dette var sterkt. Dette kvartalet leverer de 146 millioner dollar EBITDA og en normal nedskrivning i takt med levetiden til riggene.Den store spenningen knyttet til restruktureringen i Songa er gjeld som blir konvertert til aksjer. Og spesielt hvor mange av disse aksjene som skal selges i markedet», skriver Hauglund.16. november vil det komme inn nye 8,4 milliarder nye aksjer i selskapet, noe som er en økning fra 2,7 milliarder i dag.«Erfaringsmessig vil det føre til press på aksjen, og jeg har vært tydelig på at dette kan være en meget god investering når obligasjonsaksjer som ønskes å selges blir ferdig solgt. Det vil alltid ligge et lokk over aksjen, når så mye aksjer komme i spill», mener Nordnet-økonomen.Disse aksjene er konvertert på kurs 17,6 øre, og på den kursen vil obligasjonseierne få igjen alle pengene sine. I de fleste restruktureringene har obligasjonseierne måtte tåle store tap, alt fra 50 prosent til nå forslaget i Havila Shipping på 85 prosent tap. I Prosafe var det 70 prosent tap.«Når nå obligasjonseierne får igjen alle pengene sine på 17,6 øre, er det naturlig å tenke at de gjerne vil selge aksjene sine og puste lettet ut. Men når de er ferdig solgt tror jeg denne aksjen er et kjempekjøp. Selskapet vet jeg har markedsført dette til investorer både i Norge, London og USA slik at jeg tror det fins investorer som er klare til å plukke opp aksjer som kommer. Spørsmålet blir på hvilken kurs dette blir. Jeg er spent på utviklingen, og tror fortsatt på at dette kan være årets juleaksjer. Innen julen er disse aksjene byttet hender, og man kan begynne å se fremover og oppover. Samme gjelder for aksjekursen», heter det fra Hauglund.Etter kontraktene med Statoil går ut i 2022-2023 vil estimert gjeld pr rigg ifølge Hauglund være 150 millioner dollar. Ettersom de har fire rigger, vil det da bli 600 millioner dollar.  Hauglund tar da høyde for at de tre gamle riggene går i spiker. På dagens rater gir hver rigg et EBITDA-bidrag på 100 millioner dollar. «Om man sier selskapet kun har 200 millioner dollar i cash i slutten av 2022, kan man lett regne seg frem til at selskapet er billig. Enterprise valuen vil da være full utvannet (om alle aksjer blir konvertert) 19,2 milliarder aksjer ganger 22 øre. Dette gir en «market cap» på 500 millioner dollar + 600 millioner dollar gjeld minus 200 millioner dollar cash. Da ender vi på 900 millioner dollar. Om man tror Statoil vil forlenge kontraktene og at de nye kontraktene gir 400 millioner dollar EBITDA-bidrag, så handler aksjen i dag på 900/400 som er en EV/EBITDA på 2.25. Jeg vil lett argumentere for at aksjen heller burde handler på 6-7 ganger EBITDA, og da er det mye oppside», skriver Hauglund.