Havila Shipping har siden februar ikke klart å betale renter og avdrag på gjelden på 5,6 milliarder kroner. Onsdag sendte administrerende direktør Njål Sævik ut en børsmelding der selskapet foreslo en gjeldsløsning til kreditorene.DN skriver at selskapet har to obligasjonslån på 1,1 milliarder kroner, og nå har Sævik tilbudt å kjøpe ut långiverne for 15 prosent av verdien. Det faller ikke i god jord hos kreditorene.– Det er høyst urimelig og spesielt. Sævik forsøker å kjøpe ut obligasjonseierne på et ekstremt lavt nivå, sier Tom Henning Slethei på telefon fra Stavanger.Han er investor i Alto Holding og én av tre personer i ad-hoc-komiteen for obligasjonseierne. De har lånt Havila Shipping 500 millioner kroner og risikerer å tape 85 prosent av beløpet – 425 millioner kroner – om de godtar Sæviks tilbud om gjeldsløsning.DN skriver at ad-hoc-komiteen har foreslått en løsning der kreditorene ettergir all gjeld og overtar eierskap og kontroll over Havila Shipping.– Vi taper 90 prosent av vår investering. Det tapet er vi villige til å ta. Obligasjonseierne er villige til å konvertere sine lån. Vi ettergir all gjeld og overtar selskapet, sier Slethei og setter hardt mot hardt:– Det er bare to muligheter: Konkurs eller vår plan.