Resultat per 3. kvartal:Utenlandske:Makro:Annet:
Nel: Kl. 07.00, presentasjon på Hotel Continental kl. 08.00, webcastSalMar: Kl. 07.00, presentasjon på Hotel Continental kl. 08.00Dof: Presentasjon på Hotel Continental kl. 08.30, webcastNattoPharma: Kl. 08.30, webcast kl. 10.00ApptixBionor PharmaPioneer Property GroupCisco, JinkoSolar, TargetUK: Ledighet, oktober, kl. 10.30Norge: Auksjon statsobligasjoner, kl. 11.00USA: MBA lånesøknader, 11. november, kl. 13.00USA: PPI, oktober, kl. 14.30USA: Industriproduksjon, oktober, kl. 15.15DNB: Kapitalmarkedsdag LondonSSB: Ukentlig lakseeksport, kl. 08.00SSB: Kostnadsindeks for lastebiltransport, oktober 2016, kl. 08.00SSB: Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 3. kvartal 2016, foreløpige tall, kl. 08.00SSB: Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, 3. kvartal, kl. 08.00SSB: Skatteregnskap, oktober 2016, kl. 08.00SSB: Byggekostnadsindeks for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2016, kl. 08.00Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00USA: DOE, ukentlige oljelagertall, kl. 16.30Kilder: Oslo Børs, TDN Finans og Statistisk sentralbyrå (SSB)