Eidesvik Offshore ASA melder om et resultat etter skatt på minus 143,3 millioner kroner i 3. kvartal 2016, mot minus 78,4 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 4,90 kroner, mot minus 2,22 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 145,5 millioner kroner, sammenlignet med minus 77,4 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble på minus 163,4 millioner kroner, mot 131,1 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 201,4 millioner kroner, sammenlignet med 308,7 millioner kroner i 3. kvartal 2015.«Med bakgrunn i de svake utsiktene til inntjening i forsyningsskipsegmentet er det pr 30.09.2016 besluttet å foreta nedskrivning av 7 av segmentets skip på totalt kr 205 mill. Vurderingen er basert på bruksverdi av skipene», heter det i meldingen.Her erog .