- En viktig milepæl

Nordic Nanovector venter at den nye doseringsplanen for arm 4 i den kliniske undersøkelsen for Betalutin vil øke effekten hos pasienter.

Børs

-Vi er svært fornøyd med anbefalingen fra SRC som gir oss anledning til å teste en høyere dose av Betalutin i kombinasjon med fordosering av antistoffet lilotomab, sier finansdirektør Tone Kvåle i Nordic Nanovector til TDN Finans fredag.Kvale sier at dette er en viktig milepæl for den kliniske utvikling av Betalutin, rettet mot pasienter med tilbakevendende lymfekreft av typen follikulært lymfom.-Vi forventer at den nye doseringsplanen vil resultere i økt effekt på pasientene i forhold til resultatene vi har oppnådd så langt, samtidig som den fordelaktige sikkerhetsprofilen blir ivaretatt. Vi er trygge på å oppnå vår målsetning om å beslutte en optimal doseringsplan for den siste kliniske fasen, «paradigme», innen utgangen av første kvartal 2017, sier hun til nyhetsbyrået.

nordic nanovector
Nyheter
Børs