Teleios Capital Partners LCC flagger i Kongsberg Automotive. Onsdag ble 303.466 aksjer kjøpt, noe som betyr at total beholdning øker med 0,07 prosentpoeng til 40.938.675. Det tilsvarer 10,06 prosent av selskapet.