Oppgangen på Oslo Børs bidro til et samlet resultat på 3,1 milliarder kroner for Folketrygdfondet i 3. kvartal 2016.Dette tilsvarer en avkastning på 1,6 prosent, 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.Kapitalen til Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, var 202 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.Det akkumulerte resultatet hittil i år (1/1-30/9) på 3,7 milliarder kroner tilsvarer en avkastning på 1,9 prosent.- Markedsuroen i kjølvannet av Storbritannias folkeavstemning om utmelding av EU avtok i løpet av kvartalet, og det var en gradvis økning i rentenivå og aksjekurser. Markedet er ved slutten av året preget av ny politisk usikkerhet internasjonalt, og hvilke konsekvenser det vil ha for internasjonal handel, investeringer og renteutvikling, oppsummerer direktør Olaug Svarva.Mest i energiAvkastningen for aksjeporteføljen var 2,8 prosent i 3. kvartal, 0,1 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen i renteporteføljen var minus 0,1 prosent i 3. kvartal, 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen for renter.Statoil, Telenor og DNB veier tyngst i aksjeporteføljen, med vekter på hhv. 13,6, 9,3 og 9,1 prosent. Av de 119 milliarder kronene som er plassert i aksjer, er 23,6 milliarder å finne i energi, mens 22,4 milliarder kroner ligger i finans.På topp 10-listen er energi representert av Subsea 7, foruten Statoil.De siste fem årene har Statens pensjonsfond Norge klart 10,7 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning, 0,7 prosentpoeng mer enn referanseindeksen. De siste 10 årene har denne avkastningen vært 7,4 prosent, 1,2 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.