Fortsatt oppgang i industrien

Innkjøpssjefsindeksen norsk PMI er uendret fra september.

Innkjøpssjefsindeksen norsk PMI landet på 52,7 i oktober og er dermed uendret fra september, går det frem av en melding.- Med en uendret PMI-indeks erfarer innkjøpslederne i norske industribedrifter at veksten fortsetter i samme tempo som foregående måned. Det mest positive med PMI-tallene for oktober er at ordreinngangen har hatt en sterkere økning enn i september. Den ligger nå på 56,4 og er mest påvirket av hjemmemarkedet, uttaler Svein-Egil Hoberg i NIMA, ifølge meldingen.Etter en laber start på 2016, har veksten i norsk industri nå vært positiv i seks måneder på rad.Lavere produksjonEtter å ha gjort et kraftig byks opp til 56,0 i september, falt produksjonsindeksen ned til 53,4 i oktober.- Produksjonsveksten fortsetter også i oktober, noe den har gjort siden i vår. Indeksen falt noe tilbake fra september, men ligger litt over snittnivå siden veksten startet igjen i april, kommenterer Hoberg.De ikke-sesongjusterte tallene viser at fallet i stor grad skyldes at flere bedrifter melder om lavere produksjon.Positive signalerNår det gjelder delindeksen for sysselsetting i industrien steg denne fra 47,7 til 49,1 i oktober. Verdi under 50 indikerer et fortsatt fall, noe som står i kontrast med tilsvarende, eksterne temperaturmålere.- Sysselsettingen er kommentert fra flere hold i den senere tid. Både fra SSB og NAV har det kommet positive signaler om redusert ledighet. Innkjøpslederne i industrien opplever fortsatt nedgang i sysselsettingen, men en indeks på 49,1 viser at nedgangen har klart tegn til utflating, resonnerer Hoberg.Delindeksene for leverandørers leveringstid og lager av innkjøpte varer ligger i oktober på tilsvarende nivå som tidligere måneder med henholdsvis 52,4 og 47,0.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også