Fem av VLCCene går til det fjerne østen med 270.000 tonn råolje, og for et av skipene rapporteres raten til å ligge på rundt 49.000 dollar per dag. For de resterende skipene til østen er det ikke oppgitt rater.Et skip gård den korte turen til India, og dette får en rate på rundt 70.000 dollar per dag. Det siste skipet går til Rødehavet, men heller ikke for dette er det oppgitt rate.Frontline synker 1,82 prosent til 56,70 kroner.