AF Gruppen noteres onsdag morgen eks utbytte på 3,00 kroner.Utbyttet vil ifølge meldingen utbetales til aksjonærene onsdag 23. november.