Genco Investments LLC har ifølge en melding solgt 8. 345.641 aksjer i Jinhui Shipping and Transportation Limited.Etter transaksjonen eier Genco ingen aksjer i Jinhui.