Ifølge en børsmelding fra Jinhui Shipping & Transport har Genco Investments LLC solgt 875.753 aksjer i selskapet.Etter transaksjonen eier Genco 8.345.641 aksjer i selskapet, tilsvarende 9,929 prosent av aksjekapitalen.