Obligasjonseiere i det subordinerte konvertible obligasjonslånet utstedt av DOF ASA 5. august i år har i henhold til lånevilkårene bedt om konvertering av obligasjoner med samlet pålydende verdi på 6,5 millioner kroner til nye aksjer i selskapet, går det frem av en børsmelding tirsdag.Som følge av dette har aksjekapitalen i selskapet i dag blitt forhøyet med 3,25 millioner kroner ved utstedelse av 6,5 millioner nye aksjer, hver pålydende 0,50 kroner, til konverteringskursen 1,00 kroner per aksje.Etter kapitalforhøyelsen er selskapets aksjekapital 747.335.600 kroner, fordelt på 1.494.671.200 aksjer, hver pålydende 0,50 kroner.Etter konverteringen er det utestående beløpet under lånet 499.890.482 kroner.